Üyelik için gereken koşullar:

Üye olacak kişi Türk uyruklu ise: Üye olacak kişi yabancı uyruklu ise: Üyelik Bedeli:
İlk giriş kaydiyesi olarak 125 Euro ile yıllık aidat olarak 125 Euro, toplam 250 Euro veya Türk Lirası karşılığının aşağıda belirtilen hesap numaralarına, isim ve soyad belirtilerek havale edilmesi ve dekontun teyit amacıyla 0212 296 76 49’a fakslanması rica olunur.

EURO: TEB Harbiye şubesi, kod 380, hesap no: 8876009
TL: TEB Harbiye şubesi, kod 380, hesap no: 8876003

IBAN:
TR 32000 32 00000 00000 8876009 (EURO hesabı)
TR 97000 32 00000 00000 8876003 (TL hesabı)