Türk Belçika Lüksemburg Ticaret Derneği, Türkiye, Belçika ve Lüksemburg'da yeni işlerin kurulması ve genişletilmesi, üç ülke arasındaki ticaretin desteklenmesi ve diğer iş bağlantılı faaliyetlerde bulunmak isteyen şirketlere yardımcı olunması için geniş hizmetler sunmaktadır:

Türk Belçika Lüksemburg Ticaret Derneği, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;
 • Gerek Türkiye'de, gerek Belçika'da, gerek Lüksemburg'da kurulmuş olan Ticaret ve Sanayi Odaları, Ziraat Odaları, Meslek Odaları, Bankalar birliği ve benzerleri, aynı gaye ile kurulmuş federasyonlar ve konfederasyonlar ile Türklerle yabancıların ortaklaşa kurmuş oldukları aynı ve benzer gayeli derneklerle dernek amacına uygun olarak işbirliği ve haberleşme münasebetleri kurmak,
 • Türkiye ile Belçika ve Lüksemburg'u ilgilendiren dernek amacına uygun konularda incelemeler yapmak ve bunların neticelerini üyelerine, ilgililere ve ilgili makamlara duyurmak,
 • Güncel ekonomik veya mesleki konularda, bilgi aktarmak amacıyla düzenli olarak toplantılar, konferanslar düzenlemek,
 • Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak fuarlar ve sergilere katılmak, bu fuar ve sergilerin kurulmasında ve organizasyonlarında yardımcı olmak,
 • Derneğin amacına uygun olarak üyelerinin bilgilenmelerini ve aydınlanmalarını sağlamak, iş ilişkilerini geliştirmek veya sosyal amaçlarla bir araya gelmelerini temin etmek, bu konularda toplantılar düzenlemek ve bu konularla ilgili gerekli çalışmalar yapmak ve tedbirler almak,
 • Türk, Belçikalı ve Lüksemburglu firmalara destek verip yönlendirmek, Belçika ve Lüksemburg ile iş yapmak isteyen Türk firmalarına veya Türkiye ile iş yapmak isteyen Belçika ve Lüksemburg firmalarına lüzumlu bilgileri vermek,
 • Ticari ve mesleki uyuşmazlıklarda hakemlik veya danışmanlık yapmaya yardımcı olmak,
 • Belçika'ya, Lüksemburg'a, Türkiye'ye ve başka ülkelere seyahatler düzenlemek,
 • Bakanlıklar, resmi ve özel daire müesseseler ile Büyükelçilikler, Konsolosluklar, Ticaret Ataşelikleri ve ilgili tüm kuruluşlar nezdinde Derneğin amacı doğrultusunda girişimlerde bulunmak.
 • Türkiye, Belçika ve Lüksemburg arasında, sosyal, kültürel ve ekonomik iş birliğini geliştirmek;
 • Türkiye'nin imajını Belçika ve Lüksemburg'da yükseltmek, aynı şekilde Belçika ve bölgelerinin ve Lüksemburg'un imajını Türkiye'de yükseltmek;
 • Direkt ya da endirekt olarak ortak veya satış partneri bulunmasında yardımcı olmak;
 • Türk, Belçika ve Lüksemburg pazarı hakkında sektörsel bilgileri sağlamak;
 • Türk, Belçika ve Lüksemburg ekonomisinde yer alan gelişmeleri takip etmek;
 • İthalat / ihracat konusunda bilgi vermek;
 • Türkiye'ye gelen ve Belçika'ya veya Lüksemburg'a giden ticari ve siyasi heyetlere rehberlik yapmak;
 • Türk, Belçikalı ve Lüksemburglu firmalarının Türk Belçika Lüksemburg Ticaret Derneği ağından faydalanmasını sağlamak;
Dernek, tüm hizmetlerini tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine bağlı olarak sürdürmektedir.

Üyelerimiz tüm hizmetlerimizden ayrıcalıklı koşullarda yararlanırlar.