Türk Belçika Ticaret Derneği, 1926 yılında İzzet AKOSMAN, Afif TEKTAŞ, Willi MARGUERY ve Gabriel COUTEAUX tarafından, Türkiye ile Belçika arasındaki ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel ilişkilere destek olmak amacıyla kurulmuştur.

16 Nisan 2009'da İstanbul, Belçika Başkonsolosluğu'nda yapılan Olağan Genel Kurul'da, Belçika Sanayi ve Ticaret Odaları Federasyonu tarafından, Lüksemburg Ticaret Odası temsil yetkisinin de Türk Belçika Ticaret Derneğine verilmesi sebebi ile, Derneğin ismi  " Türk Belçika  Lüksemburg Ticaret Derneği" olarak değiştirilmiştir.

Türk Belçika Lüksemburg Ticaret Derneği, Türkiye'de kurulu olan Belçikalı ve Lüksemburglu şirketlerin yanı sıra, bir yandan Belçika ve Lüksemburg'da faaliyet göstermek isteyen Türk kuruluşlarına, öte yandan da Türkiye ile ticari ve endüstriyel ilişkilerini geliştirmeyi isteyen Belçika ve Lüksemburglu kuruluşları desteklemektedir.

Türk Belçika Lüksemburg Ticaret Derneği, ayrıca Türkiye'de görevli Belçikalı ve Lüksemburglu işadamlarına da yerleşme aşamalarında karşılaştıkları zorluklara, olanakları çerçevesinde yardımcı olmaktadır.

Derneğimiz, bünyesinde 150'ye yakın Türk, Belçikalı ve Lüksemburglu üyeleri barındırdığı gibi üye olmak isteyen her ülkenin vatandaşlarına da açıktır.

Türk Belçika Lüksemburg Ticaret Derneği, belli aralıklarla yemekli konferanslar, ticari ve kültürel seyahatler düzenlemekte olup, üyelerimiz üç ayda bir yayımlanan "Istanbelinfo / Belgium Unlimited " ve iki ayda bir yayımlanan "Elegans" dergisiyle direkt olarak bilgilendirilmektedirler.

Türk Belçika Lüksemburg Ticaret Derneği
, (cci.be) Belçika Ticaret ve Endüstri Odaları Federasyonu üyesidir.